Servicevilkår

Virksomheden, der er ansvarlig for webshoppen på vasco-translator.dk (herefter "onlinebutik" eller "webshop") er Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. med hjemsted i Krakow, Polen, al. 29 Listopada 20, registreret i iværksætterregistret under distriktsdomstolen for Kraków Śródmieście i Kraków, under nummereret 0000421705, momsnummer (NIP): PL 6772369151, e-mail-adresse kundeservice@vasco-electronics.dk.

Definitioner:

 • KONTAKTFORMULAR OG CHAT – kontaktformular og chat er tilgængelig i webshoppen, som gør det muligt at kontakte sælgeren via onlinebutikkens websted.
 • TILMELDINGSFORMULAR - en formular i webshoppen, og som giver dig mulighed for at oprette en kundekonto.
 • NYHEDSBREVFORMULAR - en formular i webshoppen, og som giver dig mulighed for at abonnere på det nyhedsbrev af sælger.
 • ANMELDELSESFORMULAR - en formular, der er tilgængelig i webshoppen eller stilles til rådighed af vores forretningspartnere, og som giver dig mulighed for at skrive meninger om sælgerens produkter.
 • ORDERFORMULAR - en formular i webshoppen som giver dig mulighed for at afgive en ordre.
 • KUNDEN - en person som kan få leveret elektroniske tjenester, eller som har til hensigt at indgå eller allerede har indgået en kontrakt med sælger.
 • FORBRUGER - en person der foretager en juridisk transaktion, som ikke er direkte relateret til hans forretnings- eller erhvervsaktivitet.
 • KUNDEKONTO - markeret med et individuelt navn (login) og en adgangskode, som kunden har oplyst, en database, der indeholder kundedata, som bl.a. anvendes til at overvåge de afgivne ordrer, faktureringsdata og præferencer vedrørende udvalgte funktioner i butikken.
 • ENTREPRENØR - en iværksætter er en person, en juridisk person eller en organisation, som ved en særskilt retsakt får retsevne, og som udøver økonomisk aktivitet.
 • VILKÅR - disse vilkår og betingelser dækker vilkårene for brug af webshoppen som led i levering af elektroniske tjenester og generelle salgsbetingelser mellem kunden og sælgeren, der driver onlinebutikken.
 • SIMKORTOPERATØR - betyder den entitet der leverer SIM-kort til enhederne og er direkte ansvarlig for kvaliteten af de tjenester, der leveres i denne henseende, herunder for aktivering af straffen, korrekt drift af kortet, indførelse af midlertidige eller permanente blokeringer, behandling af klager vedrørende korrekt drift af SIM-kort. Operatøren af Sim-kortet er Vasco Electronics LLC med hovedkontor på 2232 Dell Range Blvd, Suite 245 - 3030, Cheyenne, WY 82009.
 • STORE - Sælgerens webshop findes på https://vasco-translator.dk. På webshoppen sælges der elektroniske oversættere, oversættelsessoftware og elektronisk tilbehør.
 • SÆLGER - Vasco Electronics Góralski Group S.K.A., med hjemsted i Krakow, Polen, al. 29 Listopada 20, registreret i iværksætterregistret under distriktsdomstolen for Kraków Śródmieście i Kraków, under nummereret 0000421705, momsnummer (NIP): PL 6772369151, e-mail-adresse kundeservice@vasco-electronics.dk.
 • PRODUKTER - en vare, der præsenteres i webshoppen, og som kan være genstand for en købsaftale mellem kunden og sælgeren. Produkterne, der sælges i butikken, er også digitalt indhold (sprogpakker) og rodukter med digitale elementer som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/771 af 20. maj 2019.
 • SALGSKONTRAKT - betyder et salg, der foretages på de vilkår, der er fastsat i Vilkår og betingelser og gældende lovgivning, mellem kunde og sælger.
 • INDGIVELSE AF EN ORDER - betyder Kundens indgivelse af et tilbud om at indgå en salgsaftale for de produkter, der er genstand for ordren, med angivelse af især produkttype og -mængde. Ordren kan afgives efter accept af disse vilkår og betingelser.
 • KONKLUSION AF SALGSKONTRAKTEN - viljeerklæring, som består af indgåelsen af salgskontrakten om produkterne mellem kunden og sælgeren, med angivelse af især pris, type og antal af produkterne. Salgskontrakten indgås ved, at sælgeren bekræfter modtagelsen af ordren og sender en e-mail med angivelse af, at ordren er blevet accepteret med henblik på udførelse (dvs. accept af det tilbud, som kunden har afgivet).
 1. LEVERING AF TJENESTEYDELSER AD ELEKTRONISK VEJ
  1. Betingelser for levering af tjenesteydelser ad elektronisk vej
   1. Følgende forordninger gennemfører principperne i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("Direktivet om elektronisk handel").
   2. De elektroniske tjenester, som sælgeren tilbyder, er gratis, frivillige og tilgængelige 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.
   3. Kontrakten om levering af elektroniske tjenesteydelser består i:
    1. opretholdelse af en brugerkonto i onlinebutikken;
    2. udsendelse af nyhedsbrevet;

    er indgået på ubestemt tid.
   4. Kontrakten om levering af elektroniske tjenesteydelser består i:
    1. tilvejebringelse af processen med at afgive en ordre i webshoppen;
    2. tilvejebringelse af kommunikationsprocessen via kontaktformularen og chatten;
    3. tilvejebringelse af formularen til at sende udtalelser om butikken eller produkterne;

    er en engangsaktivitet og udløber ved udførelsen af de enkelte aktiviteter.
   5. Sælger forbeholder sig retten til midlertidigt eller permanent at suspendere leveringen af de enkelte tjenester, der leveres elektronisk.
   6. Accept af disse vilkår og betingelser og privatlivspolitikken er en betingelse for indgåelse af en kontrakt om levering af elektroniske tjenester. Accept af vilkårene og betingelserne og privatlivspolitikken skal bekræftes ved at afkrydse den relevante afkrydsningsboks, der er placeret i forbindelse med indgåelse af kontrakter om levering af elektroniske tjenesteydelser.
   7. For at oprette en konto i onlinebutikken skal kunden registrere sig via den registreringsformular, der findes på onlinebutikkens websted. For at oprette en konto onto er det nødvendigt at oplyse grundlæggende kontaktoplysninger og en e-mailadresse. Manglende oplysninger betyder at tjenesten ikke kan leveres elektronisk. Efter godkendelse af registreringsformularen får kunden besked om oprettelsen af en konto til den e-mailadresse, som han har oplyst, hvorefter hans konto oprettes. Dette øjeblik er indgåelse af en kontrakt om levering af elektroniske tjenester, der består i at opretholde en konto i onlinebutikken. Oprettelsen og brugen af en konto er valgfri, frivillig og gratis.
   8. Sælger kan sælge produkter til kunder, der har oprettet en konto i webshoppen som led i forskellige salgskampagner, der er begrænset i tid og mængde. Både mængden af tilgængelige produkter og varigheden er angivet individuelt for hver kampagne.
   9. Nyhedsbrevstjenesten består i at sende en meddelelse med oplysninger om sælgers produkter eller tjenester til Kkundens e-mailadresse. Nyhedsbrevet sendes kun til kunder, der frivilligt har tilmeldt sig det. Kontrakten om levering af elektroniske tjenester, der består i at sende et nyhedsbrev, kan indgås af enhver kunde, der indtaster sin e-mailadresse i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, som findes på webstedet for onlinebutikken. Indgåelsen af kontrakten i ovennævnte omfang er betinget af, at kunden giver sit samtykke til at få tilsendt nyhedsbrevet. Acceptet sker ved at sætte kryds i den relevante afkrydsningsboks, der er placeret ved tilmelding, eller ved at kunden foretager en anden tilsvarende handling, der viser, at han/hun er villig til at abonnere på nyhedsbrevet. Når kunden tilmelder sig nyhedsbrevet, indgås der en kontrakt om levering af elektroniske tjenester, som består i at sende nyhedsbrevet. Kunden kan til enhver tid afmelde sig ved at afmelde sig via linket i hver enkelt meddelelse med nyhedsbrevet eller ved at kontakte os på kundeservice@vasco-electronics.dk.
   10. Efter at have valgt produkterne og lagt dem i "kurven", fortsætter kunden med at afgive ordren. Bestillingsformularen skal udfyldes med kontaktoplysninger og e-mailadresse. Efter godkendelse af Ordreformularen informeres Kunden om accept af ordren til udførelse til den af ham oplyste e-mailadresse, og på dette tidspunkt indgås en kontrakt om levering af elektroniske tjenesteydelser, der består i muligheden for at afgive en ordre i webshoppen. Samtidig udgør afgivelsen af en ordre et tilbud fra kunden til sælgeren om at indgå en aftale om salg af de produkter, der er genstand for ordren.
   11. Sælger stiller en kontaktformular og/eller en chat til rådighed på webstedet for Onlinebutikken. Kunden kan bruge kontaktformularen og/eller chatten til at sende en besked til sælger. Brugen af kontaktformularen kræver grundlæggende kontaktoplysninger og en e-mailadresse. Når kontaktformularen er godkendt, eller den første besked er sendt via chat, indgås en elektronisk servicekontrakt, der består i at aktivere kommunikationsprocessen via kontaktformularen og/eller chatten.
   12. Sælger stiller en formular til rådighed på undersiderne for de produkter, der er tilgængelige i webshoppen. Sælgeren kan også sende en anmeldelsformular i form af et link, der henviser til de eksterne websteder. Kunden udfylder formularen for at skrive udtalelser om indholdet af den individuelle og subjektive mening om sælgers Produkter. Ved at godkende indholdet af udtalelsen bekræfter kunden, at udtalelsen er baseret på hans individuelle erfaring som følge af brugen af produkterne. Ved at offentliggøre indholdet af udtalelsen spreder kunden frivilligt indholdet og bærer alle konsekvenserne af en sådan offentliggørelse. Det offentliggjorte indhold udtrykker ikke sælgers synspunkter og bør ikke sidestilles med dennes aktiviteter. Sælger er ikke indholdsleverandør, men kun en enhed, der stiller passende IKT-ressourcer til rådighed til dette formål. Kontrakten om levering af elektroniske tjenester, der består i at muliggøre offentliggørelse af udtalelser, er indgået, når kunden godkender det indhold, der er indtastet i formularen til offentliggørelse af en udtalelse.
   13. Sælger er berettiget til at blokere kundens adgang til de elektronisk tjenester leveret, hvis kunden handler til skade for sælgeren eller andre kunder, krænker sælgerens produktnavn, krænker produkternes image for webshoppens brand, overtræder loven eller bestemmelserne i vilkår og betingelser, og når blokering af adgangen til elektronisk leverede tjenester er begrundet i sikkerhedshensyn.
  2. Tekniske krav, der er nødvendige for at samarbejde med det IKT-system, som sælger anvender
   1. Sælger vil gøre en indsats for at sikre, at brugen af webshoppen er mulig ved hjælp af alle gængse webbrowsere, operativsystemer (herunder mobil) og uanset metode til at forbinde sig til internettet.
   2. For at kunne oprette en konto og afgive en ordre i onlinebutikken og for at kunne bruge andre tjenester, der leveres elektronisk af Sælger, er det nødvendigt for kunden at have en aktiv e-mail-konto.
   3. Brugen af digitalt indhold kræver, at kunden er i besiddelse af enheder, som sælges af sælger, eller at han/hun anvender tjenester, der leveres elektronisk af sælgeren. Sælgeren garanterer ikke, at det digitale indhold fungerer korrekt, medmindre der er tale om enheder og/eller tjenester, der leveres elektronisk af sælgeren.
  3. Metoder og tekniske foranstaltninger til at opdage og korrigere fejl i de indtastede data
   1. Ved afgivelse af ordren og indtil der trykkes på knappen "Køb og betal", har kunden mulighed for at ændre de indtastede data og ændre de valgte produkter. Verifikation, fjernelse af fejl eller rettelse af ordren kan også foretages ved at kontakte sælger på de måder, der er angivet under fanen “Kontakt”.
   2. Efter afgivelse af ordren til den e-mailadresse, vil der blive sendt en ordrebekræftelse der bekræfter modtagelse af ordren samt et resume af ordren. I tilfælde af, at det er hensigten at rette en fejl, har kunden ret til at rette ordren inden for 12 timer efter, at den er indsendt.
  4. Betingelser for opsigelse af kontrakten om levering af elektroniske tjenester
   1. Kunden kan opsige kontrakten om levering af elektroniske tjenester ved at sende en passende erklæring til sælgeren: kundeservice@vasco-electronics.dk eller ved at træffe tilsvarende foranstaltninger (f.eks. opt out-link).
   2. Sælgeren kan opsige kontrakten om levering af elektroniske tjenester med øjeblikkelig virkning, når Kunden leverer ulovligt indhold eller indhold, der overtræder bestemmelserne i disse vilkår og betingelser.
  5. Klager vedrørende levering af elektroniske tjenester
   1. Sælger træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre en korrekt og fuldt ud korrekt drift af onlinebutikken i det omfang, der følger af den aktuelle tekniske viden, og forpligter sig til at fjerne eventuelle uregelmæssigheder, der er rapporteret af kunderne. Klager i forbindelse med levering af elektroniske tjenester via webshoppen kan indsendes af kunden ved at sende en e-mail til følgende e-mailadresse: kundeservice@vasco-electronics.dk eller ved at bruge kontaktformularen og chatten.
   2. Sælger vil svare på klagen straks, senest inden for 14 dage. Svaret på klagen sendes til den e-mailadresse, som kunden har oplyst.
 2. SALG
  1. Betingelser for indgåelse af en salgskontrakt
   1. De priser på Produkterne, der er vist på Online Store-webstedet, er angivet i danske kroner og er inklusive moms.
   2. Priserne omfatter ikke forsendelsesomkostninger, som vises ved afgivelse af ordren og desuden bekræftes i ordreoversigten.
   3. Bestillinger kan afgives via webshoppen ved anvedelse af formular på telefon og på den e-mailadresse, der er angivet under fanen “Kontakt”.
   4. Efter at have læst og accepteret ordren, bekræfter sælger modtagelsen af denne. Modtagelsen bekræftes ved at sende en e-mail med angivelse af, at ordren er blevet accepteret til udførelse og har status "Bekræftet". Bekræftelsen indeholder alle de væsentlige elementer i ordren (en liste over Produkterne med deres navne, priser og kundedata).
   5. Så snart kunden modtager en e-mail med bekræftelse af accept af ordren til udførelse, indgås der en salgskontrakt mellem kunden og sælgeren, som er gyldig indtil hver af parternes opfyldelse af de lovlige forpligtelser - ikke med undtagelse af bestemmelserne og reglerne om fortrydelse af kontrakten og ansvar for mangler (garanti).
   6. Gyldighedsperioden for den afgivne ordre er 14 dage. Hvis kunden i løbet af denne periode ikke afhenter ordren, ikke betaler for den, ikke modtager en positiv kreditafgørelse eller hvis butikken ikke kan kontakte kunden for at gennemføre ordren - annullerer butikken ordren.
   7. Ejerskabet af de købte produkter overføres til kunden, når hele transaktionsprisen er krediteret på sælgerens konto (prisen for produkterne sammen med eventuelle forsendelsesomkostninger og andre tjenester, som sælgeren tilbyder).
   8. Virksomheder, der ønsker at modtage en momsfaktura for ordren, skal oplyse de oplysninger, der gør det muligt at udstede den, nemlig momsnummeret.
   9. Efter salget er afsluttet, kan sælgeren indgå i en tilfredshedsundersøgelse med håndteringen af salgsprocessen. Til dette formål kan sælger stille en formular til rådighed for kunden til at indsende udtalelser om butikken eller en tilfredshedsundersøgelse. Formularen kan oprettes af sælgeren eller af eksterne tjenesteudbydere. Kunden formulerer en mening om individuelt og subjektivt indhold. Ved at offentliggøre indholdet af udtalelsen spreder kunden frivilligt indholdet og bærer alle konsekvenserne af en sådan offentliggørelse. Det offentliggjorte indhold er ikke udtryk for sælgers synspunkter. Sælger forbeholder sig ret til at rapportere overtrædelser på hjemmesiden, der offentliggør anmeldelser, eller fjerne en udtalelse, hvis den:
    1. indeholder reklamer eller andet kommercielt indhold;
    2. indeholder links til andre websteder eller websteder, der tilhører sælger, navnlig konkurrerende onlinebutikker eller websteder, der overtræder loven;
    3. indeholder personoplysninger, kontaktoplysninger, e-mailadresser osv., som ikke lovligt kan offentliggøres;
    4. krænker patenter, ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder;
    5. har indhold, der almindeligvis anses for at være vulgært, krænke andre, fremme vold, krænke religiøse følelser eller produkters omgangsformer;
    6. har indhold, der er skadeligt for sælger eller andre kunder, krænker sælgers navn, krænker produkternes image for webshoppens brand, overtræder bestemmelserne i disse vilkår og betingelser;
    7. er en kopi af udtalelser fra alle eller en del af andre kunder, producenten eller indeholder brudstykker af indhold fra forskellige kilder.
   10. Hvis Kunden eller en anden tredjepart mener, at indholdet af den offentliggjorte udtalelse krænker deres rettigheder, anstændighed, personlige rettigheder, moral, tro, følelser, principperne om fair konkurrence, knowhow, forretningshemmelighed, skal den straks underrette sælger om den potentielle krænkelse. Sælger, som er underrettet om en potentiel overtrædelse, tager straks skridt til at fjerne det krænkende indhold.
  2. Leveringsmetoder
   1. Levering af produkterne sker med kurer eller via en anden postoperatør. Detaljerede oplysninger om leveringer findes på butikkens underside “Forsendelse & Betaling”.
   2. Kunden vælger leveringsmetoden, når han/hun afgiver sin Bestilling.
   3. Leveringsomkostningerne angives ved afgivelse af ordren. De afhænger af typen afpProdukter og den leveringsmetode, som kunden har valgt.
   4. Hvis kunden vælger betalings ved bankoverførsel eller elektronisk betaling, regnes ordrebehandlingstiden fra det øjeblik, hvor betalingen krediteres sælgers bankkonto eller betalingsformidlernes afviklingskonto, til podukterne er færdiggjort og afsendt.
   5. Hvis kunden vælger betalingsmetoden "efterkrav", tælles ordreudførelsestiden fra indgåelsen af salgskontrakten i overensstemmelse med vilkårene i disse vilkår og betingelser, indtil produkterne er færdiggjort og afsendt.
   6. Sælger forbeholder sig ret til at udelukke eller ændre enkelte betalingsformer og levering af Produkterne.
   7. Leveringsdato for produkterne afhænger af den leveringsmetode, som kunden har valgt, og regnes fra det øjeblik, hvor produkterne overdrages til kurerfirmaet.
   8. Efter levering af pakken på bestemmelsesstedet skal kunden kontrollere pakkens tilstand, inden han/hun afhenter den hos transportøren. Transportøren er forpligtet til straks at fastslå forsendelsens tilstand og omstændighederne ved skaden ved hjælp af en protokol.
  3. Betalingsmetoder
   1. Sælger stiller betalingsmetoder til rådighed, som er angivet under fanen “Forsendelse & Betaling”.
   2. Sælger forbeholder sig, at de ovennævnte betalingsformer kan ændres, periodisk deaktiveres eller udskiftes med andre betalingsformer.
   3. Klager som følge af manglende eller ukorrekt udførelse af betalingstjenester skal rettes til den relevante betalingsydbyder i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne for levering af elektroniske betalingstjenester for en given afregningsfirma.
   4. I tilfælde af at kunden ikke betaler betalingen inden for den frist, der er angivet i forbindelse med afgivelsen af ordren, kan sælgeren fastsætte en yderligere frist for betaling. sælgen kan også træde tilbage fra salgsaftalen på grund af manglende betaling efter betalingsfristen. Erklæringen om ophævelse af salgsaftalen på dette grundlag vil blive sendt til kunden via e-mail.
   5. Kunden accepterer at sende kvittering, faktura eller andet lovligt bevis for købet via elektroniske kommunikationsmidler.
  4. Stationært salg
   1. Salget af produkter kan også finde sted på stationære steder.
   2. Det stationære punkt giver mulighed for at foretage et køb på en af følgende måder:
    1. Produkter tilgængelige på stedet - denne tilstand giver mulighed for at købe produkter, der er tilgængelige på lageret eller i butikkens udstilling.
    2. Produkter tilgængelige på bestilling - denne tilstand giver dig mulighed for at købe produkter, der ikke er tilgængelige på lageret, når de skal importeres fra producenten, eller når produkterne skal fremstilles efter kundens specifikationer. Udførelsen af ordren afhænger af typen af de bestilte produkter og aftales hver gang med kunden.
   3. Kunden kan i butikken foretage en betaling med kort, kontant eller via et gavekort. Sælgeren forbeholder sig dog ret til midlertidigt eller permanent at udelukke enkelte betalingsformer i forbindelse med stationært salg.
   4. Salgsdokumentet udstedes for de varer, som kunden har købt i butikken. Hvis kunden ønsker at få en faktura, er kunden forpligtet til at oplyse sit momsnummer. Salgsdokumentet vil blive udleveret til kunden på købstidspunktet eller vil blive vedlagt forsendelsen med de produkter, som kunden har købt.
   5. Bestemmelserne om ophævelse af kontrakten og garantien finder tilsvarende anvendelse.
  5. Ret til at træde tilbage fra kontrakten
   1. Forbrugere, der har indgået en købsaftale, kan fortryde den uden begrundelse ved at indgive en passende erklæring inden for 14 dage.
   2. Fristen for at fortryde salgskontrakten udløber efter 14 dage fra den dag, hvor kunden eller en tredjepart, bortset fra transportøren, får produkterne i besiddelse af dem. Når kontrakten vedrører levering af tjenesteydelser, udløber fristen for at fortryde den dog efter 14 dage fra den dag, hvor aftalen er klar til at påbegynde leveringen af tjenesteydelsen. Hvis kunden har givet sit samtykke til, at tjenesteydelsen straks påbegyndes, udløber fortrydelsesretten på datoen for tjenesteydelsen (f.eks. levering af digitalt indhold).
   3. For at udøve sin fortrydelsesret skal forbrugeren underrette sælgeren om sin beslutning om at fortryde aftalen ved en utvetydig erklæring til sælgers e-mailadresse kundeservice@vasco-electronics.dk eller ved hjælp af den fortrydelsesformular, der findes på sælgers websted.
   4. I tilfælde af fortrydelse af aftalen tilbagebetaler sælgeren alle modtagne betalinger til forbruger sammen med omkostningerne ved den grundlæggende leveringsmetode (hvis der er gratis forsendelse, kan omkostningerne ved levering ikke refunderes). Returneringen skal ske straks og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dato, hvor forbrugeren har informeret sælgeren om beslutningen om at udøve sin ret til at fortryde aftalen, jf. dog bestemmelserne i punkt 6 nedenfor.
   5. Tilbagebetalingen sker ved hjælp af de samme betalingsmetoder, som forbrugeren brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre Forbrugeren har accepteret en anden løsning.
   6. Sælger forbeholder sig ret til at tilbageholde tilbagebetalingen indtil modtagelse af produkterne.
   7. De købte produkter skal returneres til den adresse, som sælgeren har oplyst.
   8. Forbruger bærer omkostningerne ved returnering af produkterne til Sælgeren.
   9. Forbrugers ret til at fortryde aftalen er udelukket, hvis salgsgenstanden er en ikke-præfabrikeret vare, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller tjener til at opfylde dennes individuelle behov.
   10. I hvert tilfælde af fortrydelse af aftalen og returnering af produkterne er kunden forpligtet til at vedlægge originalsæt af salgsdokumenter (f.eks. kvittering, faktura).
   11. Hvis det modtagne produkt har skader, der er forårsaget uden for kundens kontrol, skal det bekræftes med en skadesrapport. Denne protokol skal udarbejdes ved modtagelsen (hvis pakken er beskadiget - åben skade) eller inden for de næste 7 dage fra modtagelsesdatoen (hvis pakken ikke er beskadiget - skjult skade). Samtidig skal kunden informere butikken om dette faktum via e-mail til kundeservice@vasco-electronics.dk og vedlægge skadesrapporten til de dokumenter, der vedrører fortrydelsen.
   12. De returnerede produkter skal være komplette, må ikke bære spor af brug og skal have den originale, ubeskadigede producentemballage. Det originale salgsdokument og den udfyldte og underskrevne produktreturformular skal vedlægges de returnerede produkter. Køberen er forpligtet til at sikre de returnerede produkter korrekt, så de ikke beskadiges under transporten. Hvis de leverede produkter er ufuldstændige eller har brugsspor, der går ud over den almindelige forvaltning af varen, forbeholder sælgeren sig ret til at kræve erstatning fra kunden i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.
  6. Garanti
   1. Sælger er forpligtet til at levere en vare til forbruger uden fysiske eller juridiske defekter.
   2. De generelle bestemmelser i loven om garanti gælder for forbrugers og sælgerens vilkår og rettigheder.
   3. Sælgeren er fritaget for ansvar i henhold til reklamation, hvis varen er i overensstemmelse med købsaftalen. Især hvis dets beskrivelse, type, mængde, fuldstændighed og funktionalitet er i overensstemmelse med beskrivelsen på sælgers websted.
   4. Forbruger kan ikke udøve sin ret til at hæve aftalen i henhold til reklamationsretten, hvis produkternes manglende overensstemmelse med aftalen er irrelevant (f.eks. små farveforskelle).
   5. Reklamation omfatter små forskelle i produkternes ydre udseende, der skyldes indstillinger på forbrugerens skærm, lysforhold eller andre almindelige vildledninger i forbindelse med brug af internettet til at foretage køb.
   6. Klagen skal indeholde: Forbrugers navn og efternavn, den konstaterede type af manglende overensstemmelse og en beskrivelse af, hvori den består, et foto af de produkter, der klages over, hvis det er muligt, og en relevant anmodning om at bringe produkterne i en stand, der er i overensstemmelse med aftalen. Anmeldelsen skal ske ved at sende en e-mail til adressen kundeservice@vasco-electronics.dk.
   7. Sælgeren vil reagere på forbrugers klage uden unødig forsinkelse og uden unødig ulempe for forbruger.
   8. Efter at have overvejet klagen (både positiv og negativ) returnerer sælger produkterne for egen regning direkte til forbrugeren. Hvis produktet ikke afhentes af forbrugeren og returneres til sælgers hjemsted, kontakter sælgeren forbrugeren telefonisk eller på den e-mail-adresse, der er oplyst i klagen, og informerer ham om muligheden for at sende det igen på forbrugerens regning. Forbrugere har 30 dage til at afhente de returnerede produkter eller indsende en erklæring om genudsendelse. Når denne frist er overskredet, sendes de returnerede produkter til sælgers logistikanlæg, som er berettiget til at opkræve forbruger lageromkostninger og i mangel af lagerplads til bortskaffelse af produkterne for forbrugers regning og risiko. I tilfælde af bortskaffelse refunderer sælgeren forbrugeren købsprisen med fradrag af omkostningerne til opbevaring og bortskaffelse.
   9. SIM-kortoperatøren er ansvarlig for SIM-kortets funktion i enheden, herunder korrekt aktivering af SIM-kortet, korrekt betjening af kortet, indførelse af midlertidige eller permanente låse og datatransmission.
  7. Producentens garanti
   1. Alle produkter, der er tilgængelige i butikken, er omfattet af en 24 måneders reklamationsret. Reklamationsrettens indhold og vilkår er tilgængelige -> HER.
   2. Garantien gælder ikke i tilfælde af skader, der skyldes forkert brug, vedligeholdelse, der ikke er i overensstemmelse med brugsanvisningen, eller slid. Garantien dækker heller ikke skader forårsaget af oversvømmelse, knusning, fald, elektriske overspændinger og brand.
 3. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
  1. Personoplysninger
   1. Administratoren af kundernes personoplysninger er sælgeren.
   2. Kundens personoplysninger behandles af sælger i det omfang, det er nødvendigt for at udføre ordren og levere tjenester ad elektronisk vej, dvs. for at etablere, forme indholdet, ændre eller afslutte retsforholdet mellem kunde og sælger.
   3. Kunden bør, inden han/hun afgiver en ordre, læse indholdet af disse vilkår og betingelser. Ved afgivelse af en ordre vil kunden blive bedt om at acceptere bestemmelserne i disse vilkår og betingelser og privatlivspolitikken via den dertil indrettede afkrydsningsfunktionalitet.
   4. Sælger sikrer, at kundens personlige data er behørigt sikret, og at de ordre- og registreringsformularer, der anvendes til at sende disse oplysninger, er beskyttet af SSL-sikkerhedsprotokollen, hvorved dataoverførselsprocessen er krypteret.
   5. Ved behandling af personoplysninger beskytter sælger kundens personoplysninger mod at uautoriserede personer erhverver og ændrer dem.
   6. Kunden har ret til at få adgang til sine personoplysninger og ret til at rette dem.
   7. Detaljerede bestemmelser vedrørende privatlivspolitikken er tilgængelige på hjemmesiden for Sælgerens butik.
  2. Ophavsrettigheder

   Al grafik, alle billeder, indhold og beskrivelser af de produkter, der præsenteres på webshoppen, er Sælgers ejendom og må ikke ændres, kopieres og distribueres uden Sælgers samtykke.

  3. Diverse
   1. Aftaler, der indgås via webshoppen, indgås i overensstemmelse med polsk lovgivning. Bestemmelserne i polsk lovgivning skal anvendes i videst mulig forstand, medmindre ufravigelige bestemmelser i lokal lovgivning ikke giver mulighed herfor.
   2. Indholdet af vilkårene og betingelserne blev først udarbejdet på polsk og derefter oversat til andre sprog. I tilfælde af fortolkningstvister er den polske version af afgørende betydning.
   3. Eventuelle tvister, der opstår mellem sælger og kunde, vil først blive løst i mindelighed gennem gensidige forhandlinger. I mangel af en gensidig aftale om tvister afgøres sagen af den almindelige domstol.
   4. Sælger informerer kunden om muligheden for at anvende udenretslige tvistbilæggelsesmetoder. Med hensyn til forbrugerklager kan der fås detaljerede oplysninger og procedurer hos de lokalt kompetente forbrugerombudsmænd, i provinsinspektoraterne for handelsinspektionen eller på: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
   5. Sælger forbeholder sig retten til at ændre bestemmelserne i disse vilkår og betingelser, idet han forpligter sig til at offentliggøre en ensartet tekst af vilkårene og betingelserne på netbutikken med angivelse af ikrafttrædelsesdatoen for ændringerne, samt ved at sende en note om ændringerne til kundens e-mailadresse.
   6. Ændringer af vilkår og betingelser gælder for både sælger og kunde fra det tidspunkt, hvor ændringerne offentliggøres på webshoppen. Ændringer af vilkårene og betingelserne vil på ingen måde krænke rettighederne for kunder, der har brugt webshoppen før datoen for ændringernes ikrafttræden, og de vil navnlig ikke påvirke de afgivne og/eller gennemførte ordrer. Ordrer, der accepteres til udførelse, er underlagt de vilkår og betingelser, der er gældende på tidspunktet for afgivelse af ordren.
   7. Ordlyd og beskrivelser, der anvendes til at definere de enkelte funktionaliteter i webshoppen, som anvendes i disse bestemmelser, herunder navnlig navne og beskrivelser af knapper, piktogrammer og ikoner, kan ændres til tilsvarende. En sådan ændring udgør ikke en ændring af disse vilkår og betingelser.
   8. Indholdet af disse vilkår og betingelser er tilgængeligt på webstedet: https://vasco-translator.dk/vilkar-og-betingelser. Vilkårene og betingelserne kan til enhver tid registreres, erhverves og reproduceres ved at udskrive dem, gemme dem på et egnet medium eller downloade dem i PDF-format og gemme dem i computerhukommelsen fra webstedet.