Privatlivspolitik

Beskyttelse af personlige oplysninger

I forbindelse med ikrafttrædelsen den 25. maj 2018 af Databeskyttelsesforordningen, der blev vedtaget den 27. april 2016 af Europa-Parlamentet, som vedrører beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (i det følgende benævnt "GDPR"), vi informerer, at du har følgende rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personlige oplysninger af Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. med sit hjemsted i Krakow 31-401, al. 29 Listopada 20, Polen.

Ansvarlig for dine personlige oplysninger

Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. med sit hjemsted i Krakow 31-401, al. 29 Listopada 20, Polen er ansvarlig for dine personlige oplysninger.

Du kan kontakte os på e-mail: gdpr@vasco-electronics.com.

Vi behandler dine personlige oplysninger til følgende formål:

 • værdiansættelse af en tjenesteydelse og levering af en tjenesteydelse – jf. artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR, behandling af klager – jf. artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR (behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt og/eller af hensyn til gennemførelse af en kontrakt);
 • afsendelse af e-mail meddelelser i klientpanelet – jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige kan forfølge en legitim interesse); selskabets legitime interesse er at informere kunden om aktiviteter, der er relateret til tjenesteydelser for at øge komforten ved brug af hjemmesiden;
 • telefonisk kontakt for spørgsmål vedrørende levering af tjenesteydelsen – jf. artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR (accept);
 • udstedelse af en faktura og opfyldelse af andre forpligtelser som følge af anvendelsen af bestemmelserne i skattelovgivningen – jf. artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR (behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler virksomheden);
 • opbevaring af ubetalte henvendelser – jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (forfølgelse af dataansvarliges legitim interesse); selskabets legitime interesse er at få nye kunder og levere flere tjenesteydelser;
 • tildeling af rabat – jf. artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR (godkendelse);
 • for at fastslå udøve eller forsvare juridiske krav – jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (forfølgelse af dataansvarliges legitim interesse); selskabets legitime interesse er beskyttelse af selskabets ejendomsinteresse;
 • arkiverings- og bevismæssig med formålet at sikre information, der kan bruges til at bevise fakta – jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (forfølgelse af dataansvarliges legitim interesse); selskabets legitime interesse er at besidde oplysninger nødvendige for, for eksempel, statsmyndigheder;
 • analytisk, bestående af blandt andet analyse af data indsamlet automatisk når hjemmesiden bruges, inklusive cookies – jf. artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR (accept) og artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (forfølgelse af dataansvarliges legitim interesse); selskabets legitime interesse er at undersøge brugeraktivitet;
 • administration af hjemmesiden – jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (forfølgelse af dataansvarliges legitim interesse); selskabets legitime interesse er at effektiv servicestyring;
 • indsendelse af en kommentar på hjemmesiden – jf. artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR (accept);
 • din meningstilkendegivelse om vores tjenesteydelser – jf. artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR (godkendelse).

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.

Afgivelse af alle personlige oplysninger er frivilligt, dog:

 • afgivelse af oplysninger såsom navn, e-mailadresse er nødvendigt for værdiansættelse af en tjenesteydelse og indgåelse af en kontrakt (det vil være umuligt at levere tjenesteydelser uden disse oplysninger);
 • afgivelse af oplysninger såsom navn, e-mailadresse, sagsnummer er nødvendigt for klagebehandling, og i tilfælde af tilbagebetaling – også din adresse og bankkontonummer;
 • afgivelse af oplysninger såsom navn og efternavn eller firmanavn, kontoradresse, CVR-nummer er nødvendigt for udstedelse af en faktura som følge af anvendelsen af lovbestemmelser (udstedelse af en faktura vil være umuligt uden disse oplysninger);
 • afgivelse af oplysninger såsom navn, e-mailadresse er nødvendigt for tildeling af rabat på de fremtidige tjenester (tildeling af rabat vil være umuligt uden disse oplysninger).

Datamodtagere

Dine personlige oplysninger kan videregives til vores kurerer, advokater, betalingsbehandlingsfirmaer, hostingfirma, regnskabsfirma, forsikringsselskab, firma, der er ansvarlig for ERP-systemet, firma, der er ansvarlig for kundeservicestyring, som for eksempel Klarna. Derudover kan vi blive retligt forpligtet at videregive dine personlige oplysninger til private og offentlige enheder.

Brug af personoplysninger til automatiseret beslutningstagning

Hvis du giver dit samtykke i overensstemmelse med punkt 5 i cookiepolitikken på hjemmesiden vasco-translator.dk, kan dine personoplysninger blive brugt til automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, til reklameformål.

Overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation

Den dataansvarlige overfører ikke dine personoplysninger til internationale organisationer.

Dine personoplysninger kan blive overført af den dataansvarlige til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (som omfatter EU, Norge, Liechtenstein og Island), dvs. til enheder som Google LLC, Facebook Inc, Twitter Inc.

Overførslen af dine personoplysninger til enheder uden for EØS sker i overensstemmelse med dit samtykke eller i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde kontrakten.

Vi vil gerne gøre dig opmærksom på, at hvis dine personoplysninger overføres til enheder uden for EØS, er der risiko for, at lande, hvor disse enheder har sit vedtægtsmæssige hjemsted, muligvis ikke giver et tilsvarende beskyttelsesniveau for dine personoplysninger, som det, der gives af GDPR.

For at sikre det højest mulige beskyttelsesniveau for dine personoplysninger, i vores forbindelser med enheder uden for EØS bruger vi også standardklausuler om beskyttelse af personoplysninger, der er godkendt af Europa-Kommissionen.

Opbevaring af personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger opbevares:

 • i løbet af kontraktperioden — i henhold til behandling af personlige oplysninger i forbindelse med indgåelse og gennemførelse af en kontrakt;
 • i 3- eller 10-års-periode + 1 år — i henhold til behandling af personlige oplysninger for at fastslå udøve eller forsvare juridiske krav (perioden afhænger af, om begge parter er iværksættere eller ej);
 • i 6-måneders-periode — personoplysninger, der blev indsamlet ved værdiansættelsen af en tjenesteydelse, men der sket ingen kontraktindgåelse alligevel dvs. behandles med det formål at indgå en kontrakt;
 • i 5-års-periode — i henhold til behandling af personlige oplysninger i forbindelse med opfyldelse af skatteforpligtelser;
 • indtil samtykke trækkes tilbage eller behandlingsformål er opnået men ikke længere end i 5 år — i forhold til behandling af personoplysninger som baseres på et samtykke;
 • indtil der indgives indsigelse eller behandlingsformål er opnået men ikke længere end i 5 år — i forhold til behandling af personoplysninger som baseres på forfølgelse af dataansvarliges legitim interesse eller til markedsføringsformål;
 • indtil forældet eller udløbet men ikke længere end i 3 år — i forhold til behandling af personoplysninger til analytiske formål, brug af cookies og webstedsadministration.

Dine rettigheder i forbindelse med behandling af dine personoplysninger

Du kan udføre dine rettigheder, og ved spørgsmål i øvrigt, ved at sende en e-mail til gdpr@vasco-electronics.com, eller via post til Vasco Electronics, ul. Krakowska 23, 32-065 Krzeszowice, Polen.

I din henvendelse skal du angive oplysninger, som giver os mulighed for at identificere dig.

Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Du har også ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, som har ansvaret for persondatalovgivningen – til Chef for Databeskyttelseskontoret, hvis du finder at behandlingen af dine personoplysninger overtræder af persondataforordningen.

Oplysninger om brug af cookies på vasco-translator.dk

Generelle oplysninger

Ejeren af webstedet er Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. med sit hjemsted i Krakow 31-401, al. 29 Listopada 20, EU VAT nummer 6772369151, i det følgende benævnt "Websted".

Vi respekterer privatliv af brugere af vores websted vasco-translator.dk. Vi bruger organisatoriske og tekniske løsninger for at forhindre tredjeparter i at forstyrre vores brugeres privatliv.

Sikkerhedsniveau

Vores mål er at sikre et højt beskyttelsesniveau der følger af gældende lovgivning:

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse),
 • Loven af 18. juli 2002 om levering af ydelser ad elektronisk vej,
 • Telekommunikationsloven af 16. juli 2004.

Køb i vores butik er sikret med SSL-protokollen, som er en særlig standard for krypteret dataoverførsel. Som en del af vores butiks hjemmeside er der links, hvorigennem du kan få adgang til andre hjemmesider. Når du bruger butikkens hjemmeside, kan cookies fra andre tjenesteudbydere, såsom Facebook, Twitter, Google osv.m. placeres på din enhed for at forbedre hjemmesidens funktionalitet.

Privatlivspolitikken og vilkårene for brug af cookies, der er oprettet af de angivne enheder, er uden for butikkens kontrol. Vi anbefaler, at du, før du bruger andre websteder, læser både deres privatlivspolitik og cookie-vilkår for brug, især:

Ordbog

 • Cookie – oplysninger, som et websted har gemt på din PC. Når du vender tilbage til webstedet, kan det aflæse disse oplysninger, dvs. sine egne cookies.
 • Systemlog – oplysninger på brugerens PC som transmitteres af PC’en hver gang der oprettes forbindelse. Den kan indeholde et antal data, herunder en IP-adresse som kan ofte bruges til at identificere det sted, hvorfra en enhed skaber forbindelse til internettet.
 • IP-adresse – alle enheder, der er forbundet til internettet, tildeles et nummer, der er kendt som internetprotokoladresse (IP-adresse). Den kan være statisk eller dynamisk afhængigt af den måde, den er tilknyttet enheden (permanent eller tildelt).
 • URL – beskriver adressen på en bestemt ressource et sted på Internettet, bedre kendt som en web-adresse. En webstedsadresse www er baseret på URL format.

Dataindsamling

Vi gemmer serverforespørgsler, der genkendes af URL’er, og vedrører:

 • IP-adresse af en slutenhed,
 • et navn på en brugerstation hvis identifikationen er muligt via HTTP protokol,
 • et brugernavn angivet under en godkendelsesproces,
 • forespørgsels modtagelsestid,
 • den første linje i http-anmodning,
 • http svarekoder, antal data sendt af en server, hvis webstedet blev tilgået via en ekstern server,
 • henviser-URL (tidligere besøgt webside),
 • oplysninger om en brugers browser,
 • oplysninger om fejl i en transaktion.

Disse oplysninger gør det ikke muligt at identificere direkte personer der besøger siden.

Webstedet indsamler ikke oplysninger automatisk bortset fra dem, der er indeholdt i cookies.

Du kan altid ændre din browsers privatlivsindstillinger.

Hvordan?

Klik nedenfor for at se en trin-for-trin guide.

Cookies, Cookiepolitik

Vi bruger cookies på vores hjemmeside i henhold til artikel 173 i telekommunikationsloven af 16. juli 2004. Det er IT-data, som regel tekstfiler, der gemmes på brugeres slutenheder. Cookies indeholder normalt webstedets navn, opbevaringstid og nummer.

Vi anvender følgende typer af cookies:

 • Sessionscookies – cookies som udløber ved afslutning af en browsersession, som begynder når en bruger åbner browservinduet og slutter, når brugeren går ud af browseren.
 • Permanente cookies – cookies som "forbliver" (opbevares) på enheden efter afslutning af en browsersession, og som derfor giver mulighed for at huske brugerens præferencer eller handlinger, når de vender tilbage til webstedet.
 • Performance cookies – indsamler information om, hvordan du bruger en hjemmeside.
 • Nødvendige cookies – hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar, nødvendige for korrekt ordrebehandling.
 • Funktionelle cookies – gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på.
 • Førstepartscookies – cookies indstillet af webstedet, som vises i browservinduet – identificeret ved domænenavnet i browservinduets adresselinje.
 • Eksterne cookies – fra et andet, eksternt websted.

Eksterne cookies bruges til reklameformål, men kun hvis du giver dit samtykke. Ikke at give et sådant samtykke påvirker ikke butikkens hjemmeside negativt.

Disse filer indeholder ikke oplysninger, som kan bruges til at identificere en bruger som individ eller giver en mulighed for at bestemme brugerens personlige data. Du har indflydelse på omfanget af information der indsamles ved justering af indstillingerne i den webbrowser du bruger. Vi anbefaler at du bruger "hjælp-funktionen" i din browser for at tilpasse browserindstillinger til dine behov og ændre betingelserne for opbevaring eller modtagelse af cookies.

Ændring af cookie-indstillinger på de mest populære internet-browsere:

Google Chrome:

Klik menuen (øverst til højre), gå til Indstillinger > Avanceret. Under "Sikkerhed og privatliv" skal du klikke på Indstillinger for websites Cookies. Aktivér eller deaktiver "Tillad, at websites gemmer og læser cookiedata".

Internet Explorer 6.0 and 7.0:

Funktioner > Internetindstillinger. Vælg fanen Beskyttelse af personlige oplysninger, og flyt derefter skyderen under Indstillinger helt op for at blokere alle cookies eller helt ned for at tillade alle cookies. Vælg OK.

Mozilla Firefox:

I browsermenuen: Indstillinger> Privatliv & sikkerhed. Firefox bruger “brugerindstillinger”. Du bestemmer om Cookies ved at klikke - eller ej - på Accepter cookies.

Opera:

I browsermenuen: Indstillinger> Præferencer> Avanceret. Du bestemmer om cookies ved at sætte flueben i cookies eller ej.

Safari:

I Safari rullemenu skal du vælge Præferencer og klikke på Sikkerhedsikonet. Her vælger du sikkerhedsniveauet i området "Accepter cookies".

Mere information om cookies er tilgængelig på https://da.wikipedia.org/wiki/Cookie eller i "hjælp-funktionen" i browseren.

Hver bruger har ret til at indstille niveauet for privatlivets fred og typen af cookies.

Vi indsamler oplysninger om din brug af dette websted gennem cookies. Webstedetsadministratoren bruger cookies til at indsamle oplysninger om brug af webstedet. Cookies gør det muligt for administratoren at:

 • opretholdelse af en brugersession (efter indlogning), så en bruger slipper for at skulle indtaste brugernavn og adgangskode på hver enkelt underside,
 • tilpasning af webstedet til brugernes behov, oprettelse af visningsstatistikker,
 • bekræfte brugerens aktivitet på hjemmesiden, hvilket inkluderer at bekræfte at brugeren ikke er en robot - som del af reCAPTCHA-mekanisme leveret af Google.

ReCAPTCHA fungerer igennem en simpel algoritme der analyserer brugeraktiviteten ved at tage et skærmbillede af brugerens vindue. Hvis denne aktivitet anses for at være mekanisk (som en robots aktivitet), bliver det markeret i systemet.

ReCAPTHA indsamler og analyses følgende data:

 • Brugermønstre,
 • Antal af museklik som brugeren har foretaget på en side eller tryk på en applikation,
 • Brugerens webbrowser sprogindstilling i spørgefelter,
 • Svar på spørgsmålene på hjemmesiden,
 • CSS-information,
 • Plug-ins installeret i webbrowseren,
 • IP-adresser der af cookies tidligere har været genkendt som "personer".

Har du spørgsmål til eller indvendinger mod denne privatlivspolitik, kontakt os på: kundeservice@vasco-electronics.dk.

Enheden, der placerer cookies på webstedets brugerens slutenhed og får adgang til dem, er operatøren af vasco-translator.dk, som har den nedenstående adresse:

Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.
al. 29 Listopada 20,
31-401 Krakow
Polen

Cookie